Algemene ledenvergadering H.S.V. St. Jan zaterdag 14 april 2018

Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van H.S.V. St. Jan, welke gehouden wordt op:

Zaterdag 14 April 2018 om 20.00 uur bij

Kefee De Witte, Vrijthof 5 te Echt

Agendapunten:

 • Opening
 • Notulen Jaarvergadering 2017
 • Verslag wedstrijdcommissie door wedstrijdleider R. Feller
 • Financieel jaarverslag
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Update eigen wateren
 • Rondvraag
 • Sluiting

 Het bestuur van H.S.V St. Jan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uitnodiging Jaarvergadering 8 april 2017

 Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van H.S.V. St. Jan, welke gehouden wordt op:

Zaterdag 8 April 2017 om 20.00 uur bij

Kefee De Witte vrijthof 5 te Echt

Agendapunten:

 • Opening.
 • Mededelingen bestuur + bestuursverkiezing. (bestuurswijzigingen)
 • Notulen Jaarvergadering 2016
 • Verslag wedstrijdcommissie door wedstrijdleider R. Feller
 • Financieel jaarverslag.
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Verkiezing kascontrolecommissie.
 • Rabobank clubkasactie.
 • Update eigen wateren
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Het bestuur van H.S.V St. Jan

Posted in Nieuws Berichten, Uncategorized | Leave a comment

Uitnodiging jaarlijkse BBQ 2016 online!

De jaarlijkse BBQ wordt op 25 juni 2016 georganiseerd bij Cafe de Witte, klik HIER voor de uitnodiging.

koks001_zps2d1745b1

Posted in Nieuws Berichten | Leave a comment

Verbetering bereikbaarheid Julianakanaal Aasterberg-Roosteren.

Goed nieuws voor de kanaalvissers tussen Aasterberg en Roosteren! Het inrijverbod voor motorvoertuigen is tijdelijk uitgezonderd voor vispashouders.

Inrijverbod1

 

Voor de periode van 1 jaar geldt dit als proef, op basis van de evaluatie wordt door Gemeente Echt-Susteren besloten of deze ontheffing definitief wordt.

Locatie ontheffing inrijverbod Julianakanaal

 

Posted in Nieuws Berichten | Leave a comment

Vrijdagavondcompetitie HSV Sint Petrus uit Linne

Ons jaarprogramma is aangevuld met 4 data voor de vrijdagavondcompetitie georganiseerd door HSV Sint Petrus uit Linne, en zijn vrij toegankelijk voor leden van HSV Sint Jan. De wedstrijden zijn 13 mei, 10 juni, 17 juni, en 8 juli van 18.30 tot 21.30 aan het Julianakanaal te Echt. De hengellengte is vrije keus. Loten om 17.30 aan het water bij Oprey.

Posted in Nieuws Berichten | Leave a comment

Uitnodiging ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van H.S.V. St. Jan, welke gehouden wordt op:

Zaterdag 23 April 2016 om 20.00 uur bij
Kefee De Witte vrijthof 5 te Echt

Agendapunten:
• Opening.
• Mededelingen bestuur. (nieuwe bestuurslid)
• Notulen Jaarvergadering 2015
• Verslag wedstrijdcommissie door wedstrijdleider R. Feller
• Financieel jaarverslag.
• Verslag kascontrolecommissie.
• Verkiezing kascontrolecommissie.
• Bestuursverkiezing.
• Rondvraag.
• Sluiting.

Het bestuur van H.S.V St. Jan

Klik HIER voor het complete document.

Posted in Nieuws Berichten | Leave a comment

Wedstrijdprogramma 2016 bekend

Het wedstrijd programma van 2016 is bekend ! In 2016 zijn er drie verschillende competities een voorjaarswedstrijd , clubcompetitie en een zomeravondcompetitie. De clubcompetitie is dit jaar voor het eerst georganiseerd in samenwerking HSV Sint Petrus Linne om de onderlinge competitie te versterken. Voor meer info klik hier.

Posted in Nieuws Berichten | Leave a comment