Uitnodiging ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van H.S.V. St. Jan, welke gehouden wordt op:

Zaterdag 23 April 2016 om 20.00 uur bij
Kefee De Witte vrijthof 5 te Echt

Agendapunten:
• Opening.
• Mededelingen bestuur. (nieuwe bestuurslid)
• Notulen Jaarvergadering 2015
• Verslag wedstrijdcommissie door wedstrijdleider R. Feller
• Financieel jaarverslag.
• Verslag kascontrolecommissie.
• Verkiezing kascontrolecommissie.
• Bestuursverkiezing.
• Rondvraag.
• Sluiting.

Het bestuur van H.S.V St. Jan

Klik HIER voor het complete document.

This entry was posted in Nieuws Berichten. Bookmark the permalink.

Comments are closed.