Algemene ledenvergadering H.S.V. St. Jan zaterdag 14 april 2018

Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van H.S.V. St. Jan, welke gehouden wordt op:

Zaterdag 14 April 2018 om 20.00 uur bij

Kefee De Witte, Vrijthof 5 te Echt

Agendapunten:

  • Opening
  • Notulen Jaarvergadering 2017
  • Verslag wedstrijdcommissie door wedstrijdleider R. Feller
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Verkiezing kascontrolecommissie
  • Update eigen wateren
  • Rondvraag
  • Sluiting

 Het bestuur van H.S.V St. Jan

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.