Uitnodiging Jaarvergadering 8 april 2017

 Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van H.S.V. St. Jan, welke gehouden wordt op:

Zaterdag 8 April 2017 om 20.00 uur bij

Kefee De Witte vrijthof 5 te Echt

Agendapunten:

 • Opening.
 • Mededelingen bestuur + bestuursverkiezing. (bestuurswijzigingen)
 • Notulen Jaarvergadering 2016
 • Verslag wedstrijdcommissie door wedstrijdleider R. Feller
 • Financieel jaarverslag.
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Verkiezing kascontrolecommissie.
 • Rabobank clubkasactie.
 • Update eigen wateren
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Het bestuur van H.S.V St. Jan

This entry was posted in Nieuws Berichten, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.